SYARAT PENYERTAAN


SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN INOVASI


 • Setiap pasukan wajib mendaftar dan mengisi borang penyertaan secara dalam talian yang disediakan dalam portal pertandingan.

 • Pasukan:

  • Terdiri daripada 3 murid dan 1 guru pembimbing (guru tidak dibenarkan untuk membentangkan hasil inovasi). Satu sekolah tidak terhad kepada satu pasukan sahaja dan setiap pasukan perlu diberikan nama pasukan dalam borang penyertaan

 • Sub-tema:

  • Pengaturcaraan,

  • Robotik,

  • Aplikasi Mudah Alih,

  • Aplikasi Web, Bahan Bantu Belajar (contoh : Animasi),

  • Permainan,

  • Gamifikasi,

  • Pembelajaran Berasaskan Permainan,

  • Pemikiran Komputasional dan

  • Keselamatan Siber

 • Setiap pasukan perlu memilih satu sub-tema bagi inovasi yang dihasilkan.


Kategori

 • Tahap 1 Sekolah Rendah

 • Tahap 2 Sekolah Rendah

 • Menengah Rendah

 • Menengah Atas

 • Anugerah Khas Pendidikan Khas Sekolah Rendah

 • Anugerah Khas Pendidikan Khas Sekolah Menengah


Video

 • Video persembahan yang menerangkan hasil inovasi perlulah mengandungi

  • Tajuk inovasi

  • Nama pasukan

  • Nama ahli pasukan

  • Pengenalan kepada inovasi

  • Objektif inovasi

  • Ringkasan kepada inovasi

  • Hasil inovasi

  • Potensi inovasi

  • Keberkesanan inovasi

  • Screenshot inovasi ( 5 gambar sahaja)


 • Tarikh tutup penyertaan adalah pada 31 Ogos 2022 15 September 2022. Penyertaan selepas tarikh tersebut akan ditolak.

 • Keaslian inovasi yang dihasilkan adalah tanggungjawab peserta dan tidak menciplak mana-mana hak cipta inovasi orang lain.

 • Pertandingan akan diadili oleh juri yang dipilih oleh JK TEKNOVASI 2022. Keputusan pengadil adalah MUKTAMAD.

 • Sebarang perubahan kepada syarat pertandingan adalah tertakluk kepada penganjur.