HADIAH


Hadiah

 • Bagi kategori tahap 1 sekolah rendah, tahap 2 sekolah rendah, Menengah Rendah, Menengah Atas akan mendapat

  • Johan RM 750 + Trofi + Sijil

  • Naib johan RM 500 + Trofi + Sijil

  • Ketiga RM 300 + Trofi + Sijil

  • Keempat RM 200 + Trofi + Sijil

  • Kelima RM 200 + Trofi + Sijil


 • Bagi kategori Anugerah Khas Pendidikan Khas Sekolah Rendah dan Anugerah Khas Pendidikan Khas Sekolah Menengah

  • Johan RM 300 + Trofi + Sijil


 • 5 pasukan terbaik akan membentangkan projek masing-masing semasa IMETC 2022.