KATEGORI PENYERTAAN


Kategori yang dipertandingkan:

  • Sekolah Rendah Tahap 1

  • Sekolah Rendah Tahap 2

  • Sekolah Menengah Rendah

  • Sekolah Menengah Atas

  • Pendidikan Khas Sekolah Rendah

  • Pendidikan Khas Sekolah Menengah